Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

School

De Thrimwaldaschool is de openbare basisschool van Gytsjerk. Het is alweer het derde gebouw. De eerste openbare school stond aan de Gytsjerksterhoeke, achter de kerk. De school telde twee leerkrachten. De tweede openbare school stond aan de Canterlandseweg, ongeveer tegenover het kantoor van de notaris. Deze school telde drie leerkrachten. In 1951 vond er een verbouwing plaats, omdat aan het team een vierde leerkracht werd toegevoegd. Na 1960 is het dorp enorm uitgebreid, zodat men toen het besluit heeft genomen tot de bouw van een nieuwe school in het uitbreidingsplan, aan de Dr. O. Postmastrjitte. Nadat de plaatselijke Friesland Bank bereid was tot het verstrekken van een lening, kon in maart 1970 met de bouw worden begonnen. Een jaar later, in april 1971, was de nieuwe zes klassen school klaar en kreeg de naam ‘Thrimwaldaschool’. Thrimwalda is een oude Friese vorm van het woord Trynwâlden dat ‘In de drie wouden’ betekend. In dezelfde maand nog werd de opening verricht door burgemeester Oppedijk van Veen.

In de herfst van 1985 werd opnieuw begonnen met een uitbreiding. Er werd een speellokaal met buitenberging bijgebouwd en twee leslokalen werden aangepast voor groep 1 en 2 (kleuters). De Thrimwaldaschool was immers altijd een gewone lagere school geweest, maar met de invoering van de basisschool was het wenselijk dat alle kinderen in één gebouw werden ondergebracht. De kleuters zaten tot februari 1986 nog in de ‘Master Haakmaschool’ aan de Sjoerdastrjitte, een neutraal bijzondere school met een eigen bestuur. Als herinnering aan die periode is op het schoolplein rond de kastanjeboom het ‘Master Haakmabankje’ geplaatst.

Als het onderwijs in Tytsjerksteradiel, en in Gytsjerk in het bijzonder, een beetje tot rust is gekomen, staat nog geen tien jaar later een nieuwe operatie voor de deur. In 1994 wordt de Thrimwaldaschool namelijk door een fusie onderdeel van de Openbare Scholen Gemeenschap ‘Trynwâlden’. Met ingang van 1 augustus 2005 vindt opnieuw een reorganisatie plaats. Alle scholen die onder de verantwoordelijkheid van Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs vallen vormen geen scholengemeenschappen meer. Onder leiding van de directeur zal er vorm gegeven worden aan vooral kwalitatief goed onderwijs. Naast het uitvoeren van verschillende taken zijn deze locatiedirecteuren vooral bezig met onderwijskundige ontwikkelingen binnen de scholen. Het coachen van leerkrachten zal één van de belangrijkste taken worden. Op 1 januari 2010 is er opnieuw een fusie. Het openbaar Basisonderwijs in de gemeentes Smallingerland en Tytsjerksteradiel gaat samen in de stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Promotie filmpje

AfspelenPromotie filmpje
 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Promotie filmpje

AfspelenPromotie filmpje
 

Promotie filmpje

AfspelenPromotie filmpje