(058) 256 22 71
Visie

Visie

Visie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leren veel van elkaar. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat wij op twee dagdelen peuters op school hebben die zo nu en dan al even om het hoekje kunnen kijken in groep 1 en 2. Wanneer kinderen op 4 jarige leeftijd bij ons op school komen nemen we nog geen testen en/of toetsen af, maar volgen wij de kinderen door goed te observeren. Het is belangrijk dat kinderen tijd en ruimte krijgen om te experimenteren en exploreren. Naast het onderwijsaanbod op cognitief gebied bieden wij veel ruimte voor spel, sport en beweging. Ook de creatieve vakken krijgen binnen ons thematisch onderwijs ruim aandacht.