(058) 256 22 71
Protocol Covid

Protocol Covid

Protocol Covid
100%
min
100%
Klik om scroll te activeren

INFORMATIE COVID 19

Ook in het schooljaar 2022 – 2023 zullen we rekening moeten houden met de beperkingen die het Coronavirus met zich meebrengt voor het onderwijs. Het uitgangspunt van het ministerie van onderwijs is dat scholen niet meer overgaan tot een volledige sluiting.

Daartoe heeft het ministerie een Sectorplan opgesteld met vier scenario’s en scholen de opdracht gegeven deze te vertalen naar een eigen protocol en deze ook aan de MR te hebben voorgelegd.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij deze richtlijnen volgen. Wij ondersteunen van harte het streven om een algehele schoolsluiting te voorkomen.

Voor het opstellen van voorliggend protocol hebben we naast de richtlijnen vanuit het ministerie ook de adviezen van de PO-raad meegenomen.

Als een van de scholen van Adenium is dit protocol derhalve ook afgestemd met het bestuur. Na afstemming met de MR wordt (is) dit protocol ook onverkort met alle ouders gedeeld.

Wij hopen dat we vooral in fase 1 blijven en dat dit schooljaar betreffende Corona geen tot weinig uitdagingen en hobbels zal kennen.

Lees verder