(058) 256 22 71
Identiteit

Identiteit

Identiteit

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. Samen met de leerlingen worden die verschillen aan de orde gesteld. Daardoor krijgen zij de kans zich een eigen mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Dit gaat gepaard met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving waarin zij zichzelf moeten kunnen redden, met en tussen andere mensen. Net als u.

Het belangrijkste van een openbare school is dat ouders en het team het belangrijk vinden dat elk kind ongeacht afkomst, religie of levensvisie welkom is op school. Kinderen wordt geleerd respect te hebben voor elkaar ook al zie je er anders uit en heb je andere kleren aan of geloof je in God, Allah of nergens in.

Er wordt ook geleerd dat er andere overtuigingen zijn en dat een ander inzicht niet fout is. Kinderen krijgen dus kennis over alle andere godsdiensten. Kinderen leren onafhankelijk te denken, een eigen mening te vormen zonder dat deze gekleurd of gestuurd wordt door iemand met een eigen levensbeschouwing, religie. De openbare school is dan ook nadrukkelijk niet antireligieus.