Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Ouders

Ook ouders zijn zeer actief betrokken bij onze school. Er wordt geholpen tijdens schoolfeesten, creamiddagen of dagjes uit met de kinderen. Elke ouder kan zo een bijdrage leveren. Onder de kopjes 'Oudervereniging' en 'Medezeggenschapsraad' is meer te lezen over de inzet van ouders bij O.B.S. Thrimwalda.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl