(058) 256 22 71
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen
100%
min
75%

Groep 1/2

Kinderen starten in onze kleutergroep bij juf Irma en juf Renate. We hechten er veel waarde aan dat kinderen zich veilig voelen op school. Daaraan besteden wij dan ook veel aandacht. Dit doen we door spelletjes te doen, waarbij wij elkaar leren kennen en leren samenwerken en door aan te sluiten bij hetgeen er leeft bij de kinderen. We werken thematisch en iedere periode hebben wij een nieuw thema waaraan wij werken. Jaarlijks zijn er vijf thema’s, die centraal staan door de hele school. Groep 1 en 2 werkt dan ook aan deze thema’s. Alle activiteiten staan in het teken van het thema en kinderen mogen ook zelf spullen meebrengen over het thema. We luisteren naar verhalen, praten met elkaar in de kring, maar gaan ook aan de slag met klanken, cijfers, kleuren, vormen enz. We stimuleren de kinderen om zelfstandig te worden. Dit doen we door kinderen zelf keuzes te laten maken, zelf spullen te laten pakken en de oudere kinderen de jongere kinderen te laten helpen. We hebben twee prachtige lokalen tot onze beschikking; één lokaal is ingericht om werkjes te doen en creatief bezig te zijn en het andere lokaal is zodanig ingericht, dat het uitlokt tot spelen. In dit lokaal is een poppenhoek en kunnen de kinderen met groot constructiemateriaal werken. In ons speellokaal doen we spelletjes en krijgen de kinderen gymnastiek en muziekles. Hier is tevens een bouwhoek, waar kinderen met groot materiaal kunnen bouwen.

Onze groepen

Groep 5/6

In groep 5 en 6 zijn meester Rax en juf Mariam hard bezig om de kinderen nieuwe dingen te leren. Tijdens het rekenen wordt er vaak gestart met een gezamenlijke opdracht, filmpje of een vraag. Daarna krijgen de kinderen instructie en kunnen ze aan het werk. Er wordt veel geoefend om de tafels te leren. De kinderen maken gebruik van een iPad. Naast het maken van rekenwerk op hun iPad moeten de kinderen de berekeningen op papier maken en laten zien aan de juffen. Er is heel veel software, die de kinderen ondersteunt bij het leren. Ook in deze groep wordt ‘s middags voor wereldoriëntatie aan het thema gewerkt, dat door de hele school centraal staat.