(058) 256 22 71
Missie

Missie

Missie

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen alleen komen tot leren wanneer er Rust, Reinheid, Regelmaat en Respect is in school.

Rust: creëren we door duidelijke afspraken te hanteren over hoe wij met elkaar omgaan.

Reinheid: door goed op jezelf en je omgeving te passen.

Regelmaat: er is een dagelijks overzicht van de lessen die op het ‘programma’ staan (voor groep 1 en 2 is dit een dagritme pakket).

Respect: wij geven structureel ‘Rots en Water’ trainingen, waarbij kinderen leren respect te hebben voor elkaars kwaliteiten en grenzen.