Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Visie

Het openbaar basisonderwijs van de Thrimwaldaschool staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving. De kinderen, ouders en leerkrachten doen er toe.

Van visie naar praktijk

Wij zijn een openbare school. Door veel belang te hechten aan normen en waarden vanuit respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen proberen wij dit waar te maken.

Doelbewuste ontplooiing van kinderen wil voor de Thrimwaldaschool zeggen dat wij de leerlingen structureel begeleiden in hun ontwikkeling. Wij houden rekening met de onderlinge verschillen tussen leerlingen en zorgen dat iedere leerling zijn mogelijkheden benut. Door te werken met dag- en weektaken proberen wij tegemoet te komen aan de individuele behoeften van elk kind.

Centraal staat dat kinderen op school leren. Dit kan alleen wanneer kinderen zich vertrouwd en veilig voelen in hun omgeving. Hier werken wij hard aan, samen met kinderen en ouders. Aan het einde van de schoolloopbaan moet ieder kind een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen. Met behulp van de hedendaagse techniek en moderne onderwijs- en leermethoden wordt toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. De Thrimwaldaschool maakt voor het onderwijs gebruik van methoden. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Vanzelfsprekend zal de rol van de computer steeds groter worden. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord.

De spil van de klas is de professionele leerkracht, die door opleiding en ervaring adequaat toegerust is voor zijn/haar taak. Waar nodig zorgen scholing en het bijhouden van vakliteratuur voor het op de hoogte blijven van de laatste onderwijsontwikkelingen.

Goed leren betekent niet alleen dat een leerkracht goede kwaliteit levert op onderwijskundig gebied, maar ook dat hij/zij daarnaast een grote rol speelt in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving.

De saamhorigheid van leerlingen in een groep vinden wij belangrijk. Het met en van elkaar leren lukt het best als dat gepaard gaat met plezier. Dit probeert de Thrimwaldaschool te bereiken door een goede sfeer in de school en in de groep te creëren, gebaseerd op duidelijke regels. Wij werken met elkaar in een prachtig gebouw dat alles heeft wat nodig is om goed te functioneren en waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis kunnen voelen.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl