Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Verzuim

Elke dag wordt geregistreerd of alle kinderen aanwezig zijn. Ouders dienen voor schooltijd te melden wanneer een kind de school niet kan bezoeken met de reden daarbij. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt dezelfde ochtend/middag contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Bij regelmatig verzuim meldt de groepsleerkracht dit bij de directeur. Zo nodig wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Mocht verzuim regelmatig voorkomen zonder dat daarvoor geldige redenen zijn, dan dient de school de leerplichtambtenaar in te schakelen. Samen met de leerplichtambtenaar wordt dan nagegaan of er een oplossing te vinden is voor dit probleem.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim - verzuim dat zonder medeweten en/of toestemming van de schoolleiding plaatsvindt - wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. De ouders zullen zich bij de ambtenaar moeten verantwoorden en lopen het risico bij wet strafbaar te worden gesteld. Dit kan financiële gevolgen hebben.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl