Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Verkeerseducatie

Verkeersveiligheid en verkeerseducatie

Vanaf 1-1-2009 werkt de school structureel aan verkeersonderwijs. Er is een verkeerscommissie die samen met het team beleid heeft gemaakt op het verkeersonderwijs van obs Thrimwalda. Het doel hiervan is dat wij de verkeersveiligheid van de kinderen bevorderen, dat er een veilige schoolomgeving is en dat de verkeersroutes van en naar huis veilig zijn. De kinderen krijgen door middel van onder andere een verkeersmethode structureler verkeersonderwijs en doen verschillende handelingsgerichte activiteiten. Ouders, die hierin een voorbeeldfunctie hebben, worden hier ook bij betrokken. Zo staat de verkeersveiligheid regelmatig op de agenda van de oudervereniging. Er zijn ook verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot de verkeersveiligheid: op het plein naast de fiets lopen; niet parkeren langs de rode stoeprand voor school (kinderen hebben op deze manier beter uitzicht bij het verlaten van het schoolterrein).

Op vrijdag 17 september 2010 heeft burgemeester Polderman d.m.v. het onthullen van een nieuw verkeersbord ‘Tút en d’r út’ deze nieuwe verkeerszone geopend. Ouders die kinderen hebben in de groepen 3 t/m 8 maken zoveel mogelijk gebruik van deze zone. De zone is aan de W. Dijkstrastrjitte ter hoogte van de gymzaal. De kinderen kunnen op deze plaats uit de auto stappen en het laatste stukje (zelfstandig) naar school lopen.

Door structureel aandacht te schenken aan het verkeer n.a.v. het verkeerseducatieplan hopen wij onze kinderen goed voorbereid deel te laten nemen aan allerlei verkeerssituaties.

In het schooljaar 2008-2009 hebben wij ons verkeersveiligheidslabel gehaald. Afgelopen jaar heeft er een herijking plaatsgevonden en is ons verkeerslabel verlengd. Om dit label te halen moesten wij aan verschillende eisen voldoen.

Deze eisen zijn verdeeld in 5 groepen:

1. De schoolorganisatie:

 • Een beleidsplan;
 • Betrokkenheid van ouders;
 • Geld reserveren;
 • Een werkgroep verkeer.

2. Verkeerslessen en verkeersprojecten:

 • Gemiddeld 30 min. verkeersonderwijs per week;
 • Handelingsgerichte oefeningen;
 • Aandacht aan de schoolomgeving;
 • Verkeersprojecten;
 • Thema’s;
 • Verkeersexamen in groep 7/8.

3. Praktische verkeerseducatie:

 •  Praktische activiteiten;
 •  Praktisch verkeersexamen;
 •  Jaarlijkse fietscontrole;
 •  Materiaal voor praktische activiteiten aanschaffen.

4. Verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige schoolroutes:

 • Aandacht toekomstige school - huis routes groep 8;
 • De uitgang van de school zo overzichtelijk mogelijk houden;
 • Voldoende parkeergelegenheid;
 • Afspraken met ouders over het brengen en halen.

5. Betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie:

 • Ouders helpen regelmatig bij activiteiten;
 • Verkeer komt regelmatig aan de orde tijdens contacten met ouders;
 • Minsten 1x per jaar een activiteit voor ouders m.b.t. verkeers-educatie, verkeersveiligheid of verkeerssituatie;
 • Ouders worden goed op de hoogte gehouden.

Ons verkeerseducatieplan ligt ter inzage op school.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl