Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Schooladvies groep 8

Wanneer uw kind in groep 8 zit adviseert de school u over de meest geschikte onderwijsvorm na de basisschool. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en ervaring die de leerkracht met uw kind gedurende zijn/haar schoolperiode heeft opgedaan. Het is in veel gevallen ook mede gebaseerd op de resultaten van de Drempeltoets, de toetsen vanaf groep 6 en de Cito eindtoets. U kunt van dit advies afwijken. De adviezen van de basisschool worden door het voortgezet onderwijs overgenomen.

Welke momenten met betrekking tot de schoolkeuze zijn van belang:

  • Informatie op de klassenavond in september;
  • Open dagen van het voortgezet onderwijs (informatie vanaf november via de media);
  • Contactavonden op de basisschool;
  • Cito Eindtoets – Plaatsingswijzer;
  • Gesprek met ouders, leerling en leerkracht t.a.v. het advies voor het voortgezet onderwijs (het zgn. eindgesprek);
  • Aanmelding voor (het liefst) 1 april.
 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl