Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

De resultaten van het onderwijs

Inleiding

De methode gebonden toetsen en Cito-toetsen zijn belangrijke indicatoren voor de resultaten van ons onderwijs. Het vergelijken van toetst resultaten moet men altijd in het juiste verband zien. Zij zijn namelijk onder meer afhankelijk van een aantal factoren waarbij de school- bevolking een grote rol kan spelen. Een belangrijk facet hierbij is uiteraard ook de kwaliteit en inzet van het personeel. De resultaten van de Cito-eindtoets bekijken wij dan ook vanuit onze achtergrond:

* Waaruit bestaat onze schoolbevolking?

* Hoe staan wij als school, rekening houdend met deze schoolbevolking, ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Wij vergelijken de uitslag dus met dit gemiddelde;

* Als schoolteam proberen wij aan de hand van de resultaten, indien nodig, sommige zaken bij te sturen. Hoe kunnen wij in dit kader nog meer kwaliteit leveren? Blijkt uit de resultaten dat wij vaker onder het gemiddelde scoren, dan proberen wij de oorzaken daarvan te achterhalen en deze te verhelpen, bv. door de gebruikte methode en de manier van lesgeven onder de loep te nemen. Het kan ook zo zijn dat dit het maximale is wat de kinderen in dit kader kunnen presteren. De eindtoets moet dus altijd een vervolg hebben. Op deze wijze houdt het personeel zichzelf steeds een spiegel voor over het eigen functioneren. Vroeger verwezen wij sneller kinderen naar het speciaal onderwijs. Momenteel proberen wij ieder kind zo lang mogelijk op onze basisschool te houden. Dit gegeven is natuurlijk van invloed op de resultaten van de totaalscore. Over het algemeen komen de resultaten van onze school keurig overeen met het landelijk gemiddelde.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl