Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Oudervereniging

  • Oudervereniging 2014-2015

Onze school heeft een Oudervereniging (OV). De OV bestaat uit een enthousiaste groep van ouders en leerkrachten. Het doel van de OV is het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het ondersteunen van het schoolteam. Dit doet zij door bijvoorbeeld samen met het schoolteam activiteiten voor de kinderen te organiseren, zoals onder andere het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het laatste schooldagfeest. De OV komt eens per maand bijeen. De vergaderingen zijn openbaar.

Er is een inloop halfuurtje voor de ouders van 19.30 tot 20.00 uur. De OV heeft een eigen budget, o.a. bestaande uit de jaarlijkse oudercontributie (€ 22,50 per leerling). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de informatieve ouderavond vastgesteld. Wanneer u de (vrijwillige) contributie betaald heeft, hebt u stemrecht bij de OV. Ouders ontvangen na inschrijving van de leerling en vervolgens ieder jaar in de maand januari een factuur.

Financiële ondersteuning

Ouders/verzorgers met een minimum inkomen of een minimum plus inkomen (plus 10%) kunnen in aanmerking komen voor extra vergoedingen voor onder andere: diverse contributies; schoolreisjes. Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u zich richten tot de afdeling ‘Werk en inkomen’ in het gemeentehuis te Burgum 0511 460 830.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl