(058) 256 22 71
Oudervereniging

Oudervereniging


Onze school heeft een Oudervereniging (OV).


De OV bestaat uit een enthousiaste groep van ouders en leerkrachten.
Het doel van de OV is het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het ondersteunen van het schoolteam. Dit doet zij door bijvoorbeeld samen met het schoolteam activiteiten voor de kinderen te organiseren, zoals onder andere het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het laatste schooldagfeest. De OV komt eens per maand bijeen. De vergaderingen zijn openbaar.

De OV heeft een eigen budget, o.a. bestaande uit de jaarlijkse oudercontributie (€ 25,00 per leerling). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de informatieve ouderavond vastgesteld. Wanneer u de (vrijwillige) contributie betaald heeft, hebt u stemrecht bij de OV. Ouders ontvangen na inschrijving van de leerling en vervolgens ieder jaar in de maand januari een factuur.

Financiële ondersteuning
Ouders/verzorgers met een minimum inkomen of een minimum plus inkomen (plus 10%) kunnen in aanmerking komen voor extra vergoedingen voor onder andere diverse contributies en schoolreisjes. Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u zich richten tot de Gemeente Tytjerksteradiel. https://www.t-diel.nl en/of telefoonnummer:140511.

De Gemeente Tytsjerksteradiel is aangesloten bij de stichtingen Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hierdoor kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen toch meedoen aan allerlei activiteiten op en rond de school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld schoolreisjes en sport (zoals contributie voor de sportclub en sportkleding). Ook bij de kosten van muziekles, toneel of dansles maar ook bij andere kosten, zoals bijvoorbeeld scouting, kunnen deze fondsen helpen.