Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Oriëntatie op mens en wereld

Bij aardrijkskunde leren de kinderen de wereld kennen. Van belang is ook hoe mensen er leven. Onderdeel vormt het aanleren van de topografie van Nederland, Europa en overige werelddelen;

De geschiedenis richt zich op de prehistorie en de historie van ons land;

Voor verkeerslessen maken wij door de hele school gebruik van de methode ‘Wegwijs’. Praatplaten en ideeënboeken geven een aanzet tot lesgeven in verkeer. Alle lessen sluiten aan bij de huidige verkeerssituaties. De leerlingen van groep 8 sluiten de lessen af met een theoretisch en praktisch verkeersexamen;

Gedurende de schoolperiode wordt aandacht besteed aan de bevordering van gezond gedrag. Wij doen regelmatig mee aan projecten, bv. ‘Kies voor hart en sport’ en wijzen de kinderen op het belang van gezonde voeding. In een steeds drukker wordende maatschappij proberen wij de leerlingen wegwijs te maken.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl