Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Leerplicht

Net als in vele andere landen in de wereld kent Nederland een leerplichtwet. In deze wet staat omschreven dat alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar (bijvoorbeeld: uw kind wordt op 13 november 5 jaar; het is dan vanaf 1 december leerplichtig) tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden, verplicht naar school moeten. Dit geldt in Nederland dus voor alle leerlingen die in het basisonderwijs zitten en voor het grootste deel van de middelbare scholieren. Uw kind mag al naar de basisschool als het 4 jaar is. De ouders dienen ervoor te zorgen dat de leerlingen geregeld de school bezoeken. Als de leerlingen 12 jaar of ouder zijn, worden zij voor dit geregeld schoolbezoek medeverantwoordelijk gehouden. De directeur van de school heeft een meldingsplicht naar de leerplichtambtenaar als leerlingen niet op school verschijnen, zonder dat hiervoor goede redenen zijn (zie ook ‘de leerplichtwet en extra verlof’). De leerplichtambtenaar heeft een toezichthoudende taak en komt in actie als er iets niet goed gaat. Daarnaast geeft hij/zij voorlichting en informatie aan ouders, leerlingen en scholen.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl