Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Leerling met een handicap

Procedure bij aanmelding van een leerling met een handicap:

  1. Indien ouders op de Thrimwaldaschool een kind met een handicap aanmelden dan volgen wij een draaiboek met een aantal fasen, zoals deze zijn verwoord in de notitie ‘Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen’, terwijl wij ook gebruik maken van de werkmap ‘Zorgvarianten’ van ons samenwerkingsverband WSNS 307;
  2. Toelating;
  3. Opstellen van handelingsplan/groepsplan;
  4. Realiseren van eventuele aanpassingen in het gebouw of het lokaal en de aanschaf van specifieke materialen en methodes;
  5. Realisatie en evaluatie van het handelingsplan.
De grenzen van de zorgverbreding

De Thrimwaldaschool streeft ernaar de zorg voor leerlingen, onder wie mogelijk ook leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen worden bereikt:

Verstoring van de rust en de veiligheid: Indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt die leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor de Thrimwaldaschool de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind met een handicap te bieden.

Wederzijdse beïnvloeding van enerzijds de verzorging en de behandeling van het kind met een handicap en anderzijds het onderwijs aan het kind met die handicap: Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling evenals het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor de Thrimwaldaschool de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden.

Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen: Indien het onderwijs aan een leerling met een handicap een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, zodat aan de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel geen aandacht kan worden geboden, dan is voor de Thrimwaldaschool de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)leerlingen in de groep.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl