Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

GVO / HVO

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. Samen met de leerlingen worden die verschillen aan de orde gesteld. Daardoor krijgen zij de kans zich een eigen mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf.

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Dit gaat gepaard met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving waarin zij zich zelf moeten kunnen redden, met en tussen andere mensen. Net als u. 

Het belangrijkste van een openbare school is dat de ouders het belangrijk vinden dat elk kind, ongeacht afkomst, religie of levensvisie, welkom is op school. Kinderen wordt geleerd respect te hebben voor elkaar, ook al zie je er anders uit en heb je andere kleren aan of geloof je in God, Allah of nergens in. 

Er wordt ook geleerd dat er andere overtuigingen zijn en dat een ander inzicht niet fout is. Kinderen krijgen dus kennis over andere godsdiensten. Er wordt in alle groepen Godsdienst Onderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gegeven. In groep 1, 2, 5 en 6 is dit GVO en in groep 3, 4, 7 en 8 is dit HVO.

De openbare school is dan ook nadrukkelijk niet antireligieus.

 

 

 

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl