Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Groep 5 t/m 8

In groep 5 komen er twee vakken bij, namelijk aardrijkskunde en geschiedenis. Voor de leerling is dit heel interessant, maar ook wel spannend. Het zelfstandig werken evenals het samenwerken in kleine groepjes komt steeds meer aan de orde. Het coöperatief werken wordt ook ingezet bij het verwerken van de opdrachten van de zaakvakken. De leerlingen gaan zelfstandig in groepjes werken en leren zo met elkaar en van elkaar.

Ook in deze groepen  wordt er met een weektaak gewerkt. Middels dit takenblad oefenen de kinderen zelfstandig de opdrachten met betrekking tot taal, rekenen, spelling, schrijven en zaakvakken binnen de week af te maken. Binnen de opgedragen taken vindt de leerling een zekere mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. De opdracht ligt vast, maar hij/zij kan zelf kiezen in welk tempo en in welke volgorde de opdrachten worden verwerkt. Hierbij heeft het ene kind meer structuur en begeleiding nodig dan het andere kind. Vooraf worden nieuwe stof en moeilijke aspecten door de leerkracht uitgelegd. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd leerlingen individueel te begeleiden.

De computer wordt gebruikt om extra te oefenen voor taal, spelling en rekenen en voor tekstverwerken.

Voor de actualiteiten kijken de leerlingen dagelijks naar het jeugdjournaal op het digitale schoolbord.

Groep 5, 6, 7 en 8 doen vaak een aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd door derden, zoals sportclinics, Fûgelwacht etc. Groep 7 en 8 gaan samen op een drie-daags schoolkamp.  

Met de overgang van groep 7 naar groep 8, is de leerling aan het laatste jaar van de basisschool begonnen. Een jaar waarin de CITO-toetsen, de eindtoets en de oriëntatie op het voortgezet onderwijs veel tijd en energie van de leerling vragen.

De vorderingen worden natuurlijk tijdens de hele basisschoolperiode door leerkracht en ouders gevolgd, maar nu is het moment gekomen om een belangrijke beslissing voor het voortgezet onderwijs te maken. Naast de normale lessen staan er nu ook het schriftelijk en praktisch verkeersexamen, excursies en de musical op het programma.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl