Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Groep 3

Vanaf groep 3 is een leerling alweer een stuk zelfstandiger. Rekenen en taal staan elke dag  op het programma. In groep 2 heeft de leerling al voorbereidende activiteiten gedaan voor het lezen en hij is vaak al gestart zijn met het leesproces. In groep 3 wordt er verder gegaan met het aanvankelijk lezen.

De leerling werkt met de nieuwste versie van de methode ‘Veilig leren lezen’. Dit is een methode, waarin de leerkracht heel goed kan differentiëren. Voor rekenen en wiskunde wordt de methode ‘De wereld in getallen’ gebruikt. Dit is een realistische rekenmethode, waarbij wordt gewerkt met thema’s die de leerling vanuit zijn eigen leefwereld kent. Het ‘echte’ rekenboek is er vanaf het begin, alleen nog geen rekenschrift. De verwerkingen worden in het zo genaamde werkboek gedaan.

Naast lezen, taal en rekenen zijn er verschillende vakken waarin de kinderen les krijgen. Het schrijfonderwijs heeft hierbij een belangrijke plaats, want als de letters goed zijn aangeleerd, heeft de leerling hier voor de rest van zijn leven voordeel van. Andere vakken, die aan bod komen zijn: verkeer, natuuronderwijs, techniek, handvaardigheid, muziek, omgaan met elkaar, gymnastiek.

Tijdens het maken van de opdrachten voor diverse vakken wordt de kinderen geleerd bepaalde taken min of meer zelfstandig uit te voeren. Het zelfstandig werken en samenwerken met andere kinderen (coöperatief werken) krijgt een steeds belangrijker plaats gedurende het schooljaar. In groep 3 starten wij in de tweede helft van het schooljaar met dag -en/of weektaken, als voorbereiding op het zelfstandig werken in groep 4 t/m 8, waar kinderen hun onderwijsaanbod en opdrachten op een weektaak staan.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl