Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 zitten de jongste kinderen van school. Sommige kinderen draaien al wat langer mee, andere kinderen zijn er nog maar kort, of zijn zelfs nog aan het “proefdraaien”. De oudere kinderen kunnen de jongere wat bijsturen en ondersteunen. Want ook al is een kind net op school, er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Wij werken in de onderbouw met thema’s en projecten.

Iedere schooldag komen dan ook de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod:

  • Taalontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Ruimtelijke oriëntatie en lichaamsbesef
  • Muzikale ontwikkeling
  • Creatieve vorming
  • Zintuiglijke ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling.

De leerkracht werkt met een weekplanning, waarin de verschillende aspecten van de ontwikkelingsgebieden worden aangegeven. Deze aspecten worden de termen van aanbod (ook wel beredeneerd aanbod) genoemd. Door goed bij te houden, welke termen van aanbod aan de orde zijn geweest, krijgt de leerkracht een goed beeld van de aangeboden stof 
Om het voor de kinderen overzichtelijker te maken, wordt er gewerkt met een takenbord. Dit is een bord met pictogrammen van activiteiten, waardoor de kinderen zelf hun werkjes leren plannen. Verder kunnen de kinderen heerlijk spelen (en dus leren!) in onder andere de poppenhoek, op de bouwmat en bij de puzzeltafel.

De thema’s en projecten worden voor de start van het schooljaar doorgesproken en samen met een tijdpad in het groepsboek vastgelegd. De leerlingen hebben in het lokaal een prachtig speelhuisje waar naar hartenlust gespeeld kan worden. Verder is er onder andere een leeshoek, een waterbak of een zandtafel, een puzzeltafel, verfbord, tekentafel, lees-stempelhoek. Op de gang kunnen kinderen werken met allerlei educatieve computerprogramma’s en er is een timmerhoek. Deze timmerhoek is soms  ‘sloophoek’ . Kinderen mogen hier op een veilige manier allerlei oude apparaten slopen om te kijken wat er zoal in zit b.v. een oude stofzuiger, radio etc.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl