Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) lijkt op de gewone M.R: ook hierin is een ouder- en personeelsgeleding.

Tijdens de G.M.R-vergaderingen wordt het bestuur vertegenwoordigd door de algemeen directeur. De aanwezigheid van de algemeen directeur is om de G.M.R. te informeren en te adviseren.

Bovenschoolse aangelegenheden worden behandeld in de G.M.R.

De G.M.R. komt 5 a 6 maal per jaar bijeen.

Agenda GMR (site Opo Furore)

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl