Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Doelstellingen van de werkwijzen

Lezen 
Vanaf groep 1 en 2 wordt er aandacht besteed aan lezen, in de vorm van ontluikende geletterdheid. Wij gebruiken hiervoor het programma ‘Fonemisch-bewustzijn’ en de methode ‘Schatkist’. Ook wordt er in groep 2 soms gewerkt met ‘Letterboek’, waarbij kinderen op een speelse manier met letters die zij kennen opdrachten doen. Kinderen stempelen, werken met magnetische letters en doen werkjes op de computer die de kinderen uitnodigen tot het ontdekken van geschreven taal. Iedere maand gaan de kinderen naar de bibliotheek om zelf een boek te lenen. Wij hopen hierdoor een goede basis te leggen voor het lezen. Wanneer de kinderen in groep 3 komen kunnen sommigen al enkele woordjes lezen.

Taalonderwijs 
In de groepen 1 en 2 werken wij met ‘Schatkist’. Dit is een methode waarmee doelgericht gewerkt kan worden. Vertelplaten, reuzenboeken, liedjesboeken en pop Pompom nodigen kinderen uit om spelenderwijs allerlei aspecten van de taalontwikkeling te oefenen. Schatkist sluit aan bij de methode ‘Veilig leren lezen’ die wij in groep 3 gebruiken. Tevens werken wij met de methodes ‘Fonemisch bewustzijn’ en ‘Klankkast’. Voor de groepen 4 t/m 8 maken wij gebruik van de nieuwste methode van ‘Taal actief’. Dit is een methode voor taal, spelling en woordenschat. De methode heeft een basisprogramma van 30 weken met veel mogelijkheden om te differentiëren.

Rekenen 
In de groepen 1 en 2 bieden wij allerlei materiaal aan, waarbij kinderen moeten tellen, sorteren, gecijferd bewustzijn, etc. De methode ‘Alles telt’, een realistische rekenmethode wordt gebruikt in de groepen 3 t/m 8. In de methode zitten verschillende differentiatievormen, waardoor alle leerlingen aan hun trekken komen. Wij gebruiken de computerprogramma’s, die bij elk leerjaar zijn ontwikkeld. Er wordt regelmatig getoetst, waarna aanwijzingen volgen voor de aan te bieden leerstof.

Schrijven 
Al vanaf de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan het schrijven. Door de hele school heen volgen wij hiervoor de methode ‘Pennenstreken’. Een goede schrijfhouding en penvoering zijn heel belangrijk. De kinderen krijgen in groep 4 een pen van school.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl