Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Continu rooster


De wereld is veranderd

In vergelijking met 100 jaar geleden, is er veel veranderd in Nederland. Toen was er nog een agrarische samenleving, waarin kinderen ’s ochtends moesten helpen met melken en tussen de middag thuis warm eten kregen. De lange zomervakantie was ook nodig omdat kinderen in die periode moesten helpen met het hooien. Inmiddels is de wereld veranderd. De meeste gezinnen eten ’s middags niet meer warm. Veel moeders zijn buitenshuis gaan werken. Ouders maken op hun werkdagen steeds meer gebruik van opvang bij buren, familie, vrienden, gastouders, enz. Wel plannen zij hun werk bij voorkeur zó, dat ze op de vrije woensdagmiddag zelf hun kinderen kunnen opvangen.

Pedagogisch voordeel

Vanuit pedagogisch oogpunt is het beter als een kind niet steeds hoeft om te schakelen. In de huidige tijd zijn er dagen dat een kind voor schooltijd naar een opvangadres gaat, dan naar school, vervolgens naar de overblijf, weer naar school en daarna naar gastouders, buurvrouw, enz. Dat zijn allemaal verschillende locaties met verschillende gezichten.

Rust in het programma

Een school die een continurooster aanbiedt, brengt al veel rust in het programma. Voor de tussenschoolse opvang hoeft niets meer geregeld te worden en álle kinderen eten ’s middags op school – zonder uitzondering. Nog rustiger wordt de dagindeling met een 5-gelijke-dagenmodel. Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het leerritme, ze worden minder afgeleid. Daarbij is de spanningsboog van jonge kinderen wel een apart aandachtspunt.

Effectieve leertijd

De ervaring leert dat een rustiger schooldag, ingericht volgens een van de nieuwe modellen, effectiever is. Dat komt omdat kinderen meer geconcentreerd werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan gelijkelijk over de schooldagen verdeeld worden. Vaak gaan de leerresultaten omhoog.

Rust voor de leerkrachten

In de praktijk blijken andere schooltijden ook vaak voor leerkrachten meer rust in hun werkdagen te brengen. Ze zijn eerder klaar met hun klas en hebben daardoor meer tijd voor hun niet-lesgebonden taken. Er hoeft minder werk mee naar huis. Daar komt bij dat de kinderen meer geconcentreerd werken.

Het continurooster 5-gelijke-dagenmodel

Karakteristieken:

  • Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur;
  • Er is een korte lunchpauze van een half uur met leerkrachten in de klas;
  • Leerkrachten gebruiken de lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing, gesprekken met ouders.

Het is heel belangrijk dat de organisatie op school goed loopt. Een goed lopende organisatie levert kwaliteit op en dat komt ten goede aan de kinderen.

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl