Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Bestuur en directie

De openbare scholen in Tytsjerksteradiel en Smallingerland worden bestuurd door de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Furore. Dit bestuur wordt gevormd door ouders, vertegenwoordigers van het personeel, vertegenwoordigers benoemd op voordracht van VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs) en AOb (Algemene Onderwijsbond) en leden die benoemd zijn op grond van specifieke deskundigheid. Het doel hiervan is dat vooral ouders meer zeggenschap hebben over wat er op de scholen gebeurt. Bijna alle bevoegdheden die het gemeentebestuur voorheen had als schoolbestuur van de openbare basisscholen zijn overgedragen aan de stichting. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Onderwijsbeleid: o.a. het vaststellen van het schoolplan;
  2. Personeelsbeleid: o.a. benoeming en ontslag van personeelsleden;
  3. Financieel beleid: o.a. besteding van beschikbare gelden.

Twee zaken zijn niet volledig aan de bestuurscommissie overgedragen:

  1. De begroting en jaarrekening die opgesteld worden door de bestuurscommissie, moeten elk jaar worden goedgekeurd door de gemeenteraad;
  2. Een ontwerpbesluit van de bestuurscommissie een school te stichten, te fuseren of te sluiten moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Directie

De dagelijkse leiding van de Thrimwaldaschool is in handen van de directeur, Froukje Olijve. Zij is tevens directeur van It Kruirêd te Mûnein. Bij de ingangen van de school hangt een overzicht van vier weken waarop haar aanwezigheid vermeld staat. Dit zijn meestal volledige dagen (uitzonderingen zijn bv. studiedagen, directieberaad, werkgroep vergaderingen, etc.)

De algemeen directeur van OPO Furore heeft de gehele verantwoordelijkheid.
De algemeen directeur, Teunis Wagenaar , is te bereiken op telefoonnummer 0512 582 600 en de directeur op nummer 058 256 2271 (Thrimwalda) of 058 256 2110 (It Kruirêd).

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl