Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

Activiteiten

Schoolreisjes

De groepen 1 & 2 gaan meestal naar een leuke bestemming in de buurt. De groepen 3 t/m 6 gaan één hele dag weg; voor de groepen 7 en 8 wordt een driedaags schoolreisje georganiseerd. In de maand januari staat in de nieuwsbrief de bestemming van de schoolreisjes. Er wordt dan ook aangegeven wat de kosten zijn en de mogelijkheid van sparen voor het meerdaagse schoolreisje.

Vervolgactiviteiten

  • Excursies en bezoek aan musea;
  • Uur cultuur. Via ‘Keunstwurk’ het bezoeken van toneelstukken en culturele activiteiten;
  • Presentatie van een project. De presentatie is aan het eind van het project voor leerlingen, ouders en belangstellenden;
  • Voorleeswedstrijd. Eén maal per jaar houden wij voor de groepen 7 en 8 een voorleeswedstrijd. De winnaar doet mee aan de gemeentelijke wedstrijd, dit is tevens de voorronde van de provinciale voorleeswedstrijd;
  • Eenmaal per jaar hebben wij een gezamenlijke feestelijke ouderavond;
  • Er wordt aandacht besteed aan verschillende feesten. De verjaardagen van de leerlingen en leerkrachten. Sint Nicolaas komt op of rond zijn verjaardag bij ons op school in de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 geven zelf een invulling aan deze dag met een surprisemorgen of -middag. Aandacht voor Kerstmis is er de afgelopen jaren in de vorm van een kerstlunch in school en ’s avonds een kerstspel, verzorgd door ouders van de school, voor kinderen en ouders;
  • Pasen: eieren zoeken met twee paashazen;
  • Afsluiting van het schooljaar en groep 8;
  • 3x per jaar verzorgen alle groepen samen een viering. Deze viering is vaak voor een vakantie en kan bestaan uit toneel, zang, dans, etc.
 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl

 

Contactgegevens


OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6
9061 BK Gytsjerk

T. (058) 256 22 71
E. thrimwalda@opo-furore.nl